Daten, geloof en het vinden van liefde

In onze multiculturele maatschappij is het tegenwoordig helemaal niet vanzelfsprekend meer, dat mensen dezelfde geloofsovertuiging er op na houden als jij. Waar vroeger mensen tevens gelijkgestemden opzochten, bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappen met eenzelfde geloof, is er tegenwoordig meer sprake van individualisering en segregatie. Daarnaast speelt het ook een rol, dat informatie veel vrijer toegankelijk is. Hierdoor zijn veel […]

Lees meer